=

Visi & Misi

VISI:

Institusi Muzium yang cemerlang di Malaysia.

 

 MISI:

Melaksanakan semua aktiviti permuziuman secara berkualiti dan berkesan.

 

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888
  • MyID