=

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2015

STATISTIK ATAS TALIAN:
Bilangan transaksi perkhidmatan online di Laman Web Rasmi Perbadanan Muzium Negeri Kelantan
Dari bulan Januari - Disember 2015
  Sistem Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklum Balas / Pertanyaan 0 4 2 0 7 0 0 0 2 4 1 5
2 E-Aduan Kelantan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Bilangan transaksi perkhidmatan online di Laman Web Rasmi Perbadanan Muzium Negeri Kelantan
Dari bulan Januari - Mac 2016
  Sistem Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklum Balas / Pertanyaan 2 1                    
2 E-Aduan Kelantan 0 0                   -

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888
  • MyID